Organizační struktura LS – kontakty

 

Funkce:

Jméno:

Telefon:

Mobil:

E-mail

Lesní správce

Ing. Čestmír Michal

956 193 101

724 524 496

cestmir.michal@lesycr.cz

Zástupce lesního správce

Ing. Vladimír Cepák

956 193 102

724 524 493

vladimir.cepak@lesycr.cz

Referent odbytu

Ing. Karel Dušek

956 193 103

724 524 494

karel.dusek@lesycr.cz

Referent pro katastr a restituce

Hana Dušková

956 193 106

724 623 778

hana.duskova@lesycr.cz

Technický pracovník pro HIM

Jan Ježek

956 193 107

 725 257 493

jan.jezek2@lesycr.cz

Referent účetnictví I.

Ivana Housková

956 193 104

724 523 959

ivana.houskova@lesycr.cz

Referent účetnictví II.

Ing. Silvie Štěbetáková

956 193 105

724 957012

silvie.stebetakova@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Telefon: Mobil: E-mail
Kopce Jan Chmelík   724 525 126 jan.chmelik@lesycr.cz
Řasy Ing. Roman Maršík   724 623 914 roman.marsik@lesycr.cz
Nová Ves Milan Mašát   724 524 497 milan.masat@lesycr.cz
Zadní les Ing. Jiří Burda   724 524 498 jiri.burda@lesycr.cz
Bukový háj Ing. Václav Hanzal 956 193 112 724 524 495 vaclav.hanzal@lesycr.cz
Klenov Ing. Karel Jiřík   724 524 500 karel.jirik@lesycr.cz
Sýkora Robert Maxa   724 524 499 robert.maxa@lesycr.cz
Cikar Jiří Duben   724 524 502 jiri.duben@lesycr.cz
Kolence Jiří Nedvěd   601 586 901 jiri.nedved@lesycr.cz
Vřesná Petr Maxa   724 524 504 petr.maxa@lesycr.cz
Soběslav Luboš Ježek   724 524 505 lubos.jezek@lesycr.cz
Odborná správa lesů Jiří Henc   724 524 506 jiri.henc@lesycr.cz