Organizační struktura LS – kontakty

 

Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail
Lesní správce Ing. Václav Markes 956 193 101 724 524 468 Markes.ls193@lesycr.cz
Zástupce lesního správce I Ing. Vladimír Cepák 956 193 102 724 524 493 Cepak.ls193@lesycr.cz
Zástupce lesního správce II Ing. Karel Dušek 956 193 103 724 524 494 Dusek.ls193@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Hana Dušková 956 193 106 724 623 778 Duskova.ls193@lesycr.cz
Technický pracovník pro HIM Jiří Nedvěd 956 193 107   Nedved.ls193@lesycr.cz
Referent účetnictví I. Ivana Housková 956 193 104 724 523 959 Houskova.ls193@lesycr.cz
Referent účetnictví II. Libuše Šubrtová 956 193 105 724 524 471 Subrtova.ls193@lesycr.cz

Revíry

Název revíru: Revírník: Telefon: Mobil: E-mail
Kopce Jan Chmelík   724 525 126 Chmelik.ls193@lesycr.cz
Řasy Ing. Čestmír Michal   724 524 496 Michal.ls193@lesycr.cz
Nová Ves Milan Mašát   724 524 497 Masat.ls193@lesycr.cz
Zadní les Ing. Jiří Burda   724 524 498 Burda.ls193@lesycr.cz
Bukový háj Ing. Václav Hanzal 956 193 112 724 524 495 Hanzal.ls193@lesycr.cz
Klenov Ing. Karel Jiřík   724 524 500 Jirik.ls193@lesycr.cz
Sýkora Robert Maxa   724 524 499 Robert.Maxa.ls193@lesycr.cz
Cikar Jiří Duben   724 524 502 Jiri.Duben.ls193@.lesycr.cz
Kolence Miroslav Masař   724 525 151 Masar.ls193@lesycr.cz
Vřesná Petr Maxa   724 524 504 Petr.Maxa.ls193@lesycr.cz
Soběslav Luboš Ježek   724 524 505 Jezek.ls193@lesycr.cz
Odborná správa lesů Jiří Henc   724 524 506 Henc.ls193@lesycr.cz